Interaktiv, z.s.

Interaktiv je nevládní nezisková organizace založená v r. 2003 a od r. 2014 registrovaná jako spolek ve smyslu Nového občanského zákoníku.

Účelem klubu Interaktiv je sdružování osob a organizací se zájmem o problematiku komunit v České republice, sdružování osob a organizací, bojujících proti všem formám diskriminace v České republice, organizace a podpora volnočasových a komunitních aktivit i aktivit nestátních neziskových organizací, které jsou v souladu s cíli sdružení a vytváření podmínek pro komunitní aktivity.

Fotokronika

Naše klubové akce

Naše informační projekty

LGBTQ+ akce

Občanský aktivismus a politika